باريكان/ طالقان - BARIKAN.IR به گزارش خبرنگار ایسنا ، از ساعت ۳ و ۳۷ دقیقه روز ۲۳ اردیبهشت ماه جاری تا ساعت ۱۷ و ۴۴ دقیقه این روز در سوی شمال شرق دریاچه سد طالقان و در ۵ … باريكان/ طالقان - BARIKAN.IR